Rendement mei 2024

De maand mei is voorbij en de beurzen blijven recordhoogtes bereiken. Hoe hebben de portefeuilles van
Mercurius het gedaan?

Rust keert terug op de financiële markten

Na een beweeglijke maand april is de rust op de financiële markten weer teruggekeerd. Beleggers werden nerveus, nadat de aandelenmarkten eind maart verdere recordniveaus bereikten, maar ook de rentes op de kapitaalmarkt verder opliepen. Enkele licht tegenvallende inflatiecijfers deed de hoop op verlaging van beleidsrentes afnemen. Daarbovenop kwam de dreigende escalatie van de spanningen tussen Israël en Iran. In mei lieten de aandelenmarkten een herstel in. De S&P 500 bereikte onlangs weer nieuwe recordhoogstes.

Rente

De Amerikaanse centrale bank (Fed) houdt zijn beleidsrente ongewijzigd op 5,25% tot 5,5%. Daarmee wordt een renteverlaging opnieuw uitgesteld. De inflatie is volgens de beleidsmakers nog te sterk om tot zo’n verlaging over te gaan. Zij spreken van ’verhoogde’ inflatie, waarbij de vooruitgang ’beperkt’ is geweest. Het besluit is unaniem genomen. De Fed streeft een inflatie na van maximaal 2% en dit was de zestiende vergadering op rij zonder een renteverlaging. Alleen in 2003 duurde het langer voordat onder toenmalig Fed-baas Alan Greenspan alsnog de rente werd gewijzigd. De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde de beleidsrente wel.

Kwartaalcijfers beter dan verwacht

De aandelenmarkten kregen steun van beter dan verwachte bedrijfscijfers. Inmiddels heeft ongeveer
90% van de bedrijven uit de Amerikaanse S&P 500-index zijn cijfers over het eerste kwartaal
bekendgemaakt. Daarvan wist meer dan 75% van de bedrijven de verwachtingen van analisten te
verslaan. De winst lag gemiddeld ruim 7% hoger dan verwacht. De verwachting is dat de winst van
bedrijven uit de S&P 500 over het eerste kwartaal met gemiddeld 10% is gestegen ten opzichte van een
jaar eerder. Europese bedrijven doen het minder. Voor de bedrijven uit de Stoxx Europe 600-index wordt
over het eerste kwartaal een winstdaling van enkele procenten verwacht.


In onderstaand overzicht vindt u het rendementsverloop per portefeuille vinden:

Rendementen t/m mei 2024:


Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (dus na aftrek van alle directe en indirecte
kosten). En gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie
voor de toekomst.

Scroll naar boven