Trump Tax Cut

Lees het artikel als PDF

Trump’s volgende target: Hervorming van het belastingstelsel

Na het mislukken van het afschaffen van Obamacare focust Trump zich nu op zijn volgende verkiezingsbelofte; de hervorming van het Amerikaanse belastingstelsel. Het heeft even op zich laten wachten, maar afgelopen woensdag werd het uitgewerkte plan dan eindelijk naar buiten gebracht. Wat houdt deze hervorming in en wat zijn hiervan de gevolgen?

Allereerst, wat is het plan?

Zoals bekend gaat dit plan om een verlaging van de Amerikaanse belastingen. Dit geldt voor zowel de belasting op inkomen voor particulieren als voor de winstbelasting voor bedrijven. Allereerst de belasting op particulier niveau. Waar er eerst zeven verschillende belastingschalen waren, zal dit teruggebracht worden tot drie schalen van 12%, 25% en 35%. Dit betekent direct dat het belastingpercentage in de hoogste schaal daalt van 39,6% naar 35%. Ook willen ze de erfbelasting afschaffen. Op bedrijfsniveau zal de vennootschapsbelasting worden verlaagd naar 20% (nu nog 35%). Dit is hoger dan de 15% die Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne, maar nog steeds een sterke verlaging. Ook zal de belasting voor kleine bedrijven verlaagd worden naar 25%.

Wat is het effect voor de Amerikanen?

Voor de Amerikaan met een gemiddeld of laag inkomen is de precieze impact van deze veranderingen nog niet helemaal duidelijk. Belangrijk is namelijk voor welke inkomensgrenzen deze percentages zullen gelden. Dit is in deze eerste verklaring nog niet naar voren gekomen. Het enige wat wel met zekerheid gezegd kan worden is dat de Amerikanen met een hoog inkomen hier voordeel bij hebben, aangezien het belastingtarief voor de hoogste schaal met 4,6% verlaagd wordt.
De lagere belasting voor bedrijven moet ervoor gaan zorgen dat de Amerikaanse economie weer competitief wordt. Ze hopen hiermee business, en hiermee banen, terug te halen naar Amerika. Dit zou volgens Gary Cohn, adviseur van het Witte Huis, een economische groei van meer dan 3% moeten opleveren.

\”We think we can drive a lot of business back to America, we can drive jobs back to America, we can make ourselves very competitive.\”

– Gary Cohn, chief White House economic advisor

Waar wil Trump dit geld vandaan halen…

Eén ding is duidelijk, deze veranderingen gaan geld kosten. De minderingen in belasting kunnen volgens verschillende analyses meer dan $1.000 miljard aan inkomsten voor de Amerikaanse staat schelen. Waar wil Trump dit bedrage mee financieren? Het antwoord hierop is simpel; ze verwachten dat de economische groei die deze belastinghervorming als gevolg zal hebben de complete kosten zal dekken. Een economisch groeipercentage van minstens 3% zou hiervoor genoeg moeten zijn. Texas Senator Ted Cruz stelt ook dat zware tax-cuts de manier zijn om terug te keren naar een periode van sterke economische groei.

\”If you want to see Reagan-era economic growth, if you want to see booming GDP (and) small businesses growing, you\’ve got to have Reagan-style tax-cuts.\”

– Ted Cruz, Texas Senator


…En is dit realistisch?

Na de eerste belastingverlagingen van Reagan volgde een sterke economische groei. Op basis van die gegevens zijn Trumps verwachtingen gerechtvaardigd. Zo simpel is het echter niet. Na Reagans tweede belastingverlaging volgde er namelijk een daling van de economische groei. En toen Bill Clinton het belastingtarief weer verhoogde bleef de economische groei gemiddeld. Het blijkt dus lastig om een direct verband te leggen tussen een belastingverlaging en economische groei. Veel andere factoren spelen hierbij ook een rol. Reagan had bijvoorbeeld te maken met een dalende rente, waar de rente de komende jaren juist zal stijgen.

De toekomst zal het uitwijzen

Al met al blijven de meningen over het effect van deze belastinghervormingen verdeeld. Het plan wat deze week naar buiten kwam is ook slechts pas een ‘framework’ voor wat er uiteindelijk moet gebeuren, en veel details zijn hierbij nog nader in te vullen.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven