Wat betekent het regeerakkoord voor beleggers?

Lees het artikel als PDF

Afgelopen dinsdag werd het regeerakkoord voor Rutte III gepresenteerd. Wat betekenen deze plannen voor beleggers? We hebben er twee punten uitgepikt.

Vennootschapsbelasting gaat omlaag…

Een van de punten die meteen opvalt is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Voor winsten onder de €200.000 gaat deze van 20% naar 16%, en voor winsten daarboven van 25% naar 21%. Zowel grote bedrijven als ondernemers kunnen hier dus van profiteren.
Dit zou voor beleggers een positief effect kunnen hebben. Bedrijven houden meer winst na belasting over, die ze kunnen gebruiken voor investeringen en/of extra dividend. Meer dividend betekent direct meer rendement, en investeringen kunnen tot koerswinst leiden.

…maar ondernemers, let op!

Ondanks deze belastingverlaging moeten ondernemers uitkijken dat ze niet alsnog slechter af zijn. De belasting voor inkomen uit box 2 (aanmerkelijk belang) gaat namelijk wel omhoog, van 25% naar 28,5%. Ondernemers die hun winsten dus niet of gedeeltelijk uitgekeerd hebben zullen na de invoering van deze plannen een hoger percentage aan belasting moeten afdragen wanneer zij de winst vanuit hun B.V. uitkeren. Mogelijk is het dus voordelig voor ondernemers om voor 2020 winstreserves uit te keren.

Afschaffing dividendbelasting

Daarnaast is er een ander voordeel voor de Nederlandse belegger; het wegvallen van de dividendbelasting. Nederlandse beleggers hoeven geen belasting meer over hun uitgekeerde dividend te betalen, ongeacht het land waarin het uitkerende bedrijf gevestigd is.
Hoewel dit voor beleggers in aandelen voordelig is, valt dit mogelijk minder positief uit voor beleggingsfondsen. Zonder al te veel in te gaan op de details komt het erop neer dat beleggingsfondsen de dividendbelasting van buitenlandse bedrijven niet terug kunnen vragen, daar waar directe beleggers hier geen belasting over hoeven te betalen. Direct beleggen wordt op deze manier voordeliger dan beleggen in een fonds. Voor meer details over dit mechanisme verwijzen we u door naar dit artikel van het Financieel Dagblad, waar dieper op deze kwestie wordt ingegaan.

Wat zijn de gevolgen voor Mercurius?

Het effect van de veranderingen zal voor Mercurius zeer beperkt zijn. Het verlagen van de vennootschapsbelasting voor bedrijven waarin Mercurius belegd is heeft een marginaal effect, dit zal niet tot nauwelijks in de rendementen terug te zien zijn. Ook de afschaffing van de dividendbelasting zal de beleggingen van Mercurius nauwelijks raken. In de eerste plaats komt dit doordat er relatief weinig Nederlandse fondsen in onze portefeuilles zitten, daarnaast zijn dit ook geen fondsen die een dividend-strategie hanteren.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven