Het Dal van HAL

Lees het artikel als PDF

Beleggers in Hal beleven in 2017 nog geen prettig jaar. In zes maanden tijd zag men de koers met meer dan 20% dalen. Afgelopen woensdag publiceerde Hal haar cijfers van het derde kwartaal. Wat kunnen we hieruit opmaken?

Cijfers weinig verrassend

Bij een bedrijf als Hal zijn de cijfers meestal redelijk te voorspellen, omdat het een optelsom is van de cijfers van de onderliggende bedrijven. Aangezien de aandelen Boskalis, Vopak en Grandvision allen in een wat lastige periode verkeren, was de verwachting al dat de resultaten zwak zouden zijn. Deze verwachtingen werden afgelopen woensdag bevestigd. De aandelenkoers reageerde mild, en sloot op de eerstvolgende handelsdag 0.8% hoger.

Koers daalt harder dan onderliggende waarde

Wanneer we ons wat meer verdiepen in de koersdaling, kunnen we deze opsplitsen in twee delen. Allereerst was er de daling in onderliggende waarde, zoals hierboven al genoemd. Daarnaast noteerde het aandeel Hal de afgelopen jaren vaak met een premium, de koers stond hoger dan de Net Asset Value (NAV). Onderstaande tabel geeft deze componenten weer. We zien de koers van Hal in 2017 dalen met 17%, maar de onderliggende waarde daalt slechts met 10%. Dit betekent dat de premie van het aandeel grotendeels verdwenen is. Deze premie daalde in 2017 van 10,7% naar 1,5%.

  NAV Koers Premium
31 December 2016 162,46 179,89 10,73%
17 November 2017 146,58 148,8 1,51%
Daling -9,8% -17,3% -85,9%

Hal nu aantrekkelijk geprijsd?

Nu de premie van Hal aanzienlijk gedaald is zou je kunnen denken dat het aandeel nu aantrekkelijk geprijsd is. Deze conclusie moet echter niet te vroeg getrokken worden. Vergelijkbare investeringsvehikels in andere landen noteren soms zelfs onder hun NAV.

Hoe ziet Mercurius de toekomst van Hal?

In de jaren waarin Mercurius in Hal belegd was hebben we een dergelijke daling nog niet eerder meegemaakt. We hebben de huidige ontwikkelingen daarom extra goed in de gaten gehouden. Onze visie op het aandeel Hal blijft echter onveranderd. De onderliggende bedrijven lijken de grootste klappen inmiddels geïncasseerd te hebben, waardoor we weer voorzichtig omhoog kunnen gaan kijken. Tevens kijken we hoopvol naar de ontwikkelingen bij CoolBlue, waarin Hal een belang van 30% heeft. Zoals Grandvision in het verleden, zou CoolBlue weleens de grote financiële klapper voor Hal kunnen worden. Daarnaast blijft het aandeel met een dividendrendement van zo’n 4% altijd fijn om in de portefeuille te hebben. Daarom zal Hal ook de komende periode deel uit blijven maken van al onze beheerportefeuilles.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven