Fonds onder de loep: BNY Mellon Global Equity Income

Lees het artikel als PDF

Tijdens de terugblik op 2017 viel het ons op dat het fonds van BNY een paar procent liet liggen ten opzichte van haar concurrenten. We hebben dit fonds daarom nog eens goed tegen het licht gehouden. Dit artikel geeft inzicht in de wijze waarop we fondsen analyseren. Aangezien dit de volledige interne analyse omvat is de vergelijking wat uitgebreider dan gebruikelijk in de nieuwsbrief.

Eerst een blik op risico en rendement

Met behulp van de Morningstar Fondsvergelijker draaien we een overzicht van het fonds en een aantal door ons geselecteerde concurrenten uit. Na wat fondsgegevens staan hier eerst het rendement en de volatiliteit naast elkaar gezet. Omdat we het fonds van M&G als grootste concurrent van het fonds van BNY zien zullen deze twee vooral met elkaar vergeleken worden.

In bovenstaande afbeelding zien we dat het fonds van BNY met 3.66% rendement in 2017 aardig achter bleef ten opzichte van M&G (8.4%) en Kempen (10.11%). Op de lange termijn blijft het fonds echter nog steeds een van de betere. De Sharpe ratio (rendement/risico) is gedeeld met Kempen de hoogste, waarbij BNY een iets lagere return heeft tegen een iets lagere volatiliteit. Het fonds van M&G komt hier iets minder goed uit door een slecht jaar in 2015, en een volatieler koersverloop. Deze volatiliteit is ook terug te zien in de Beta van het fonds (de mate waarop het fonds meebeweegt met de marktindex), die 1.33 is (t.o.v. 0.95 voor BNY). In opgaande markten zien we M&G dus harder stijgen dan de index, maar in neergaande markten daalt M&G ook harder. In onderstaande afbeelding (Bron: Morningstar) staan het koersverloop van BNY, M&G en de index van Aandelen Wereldwijd Dividend tegen elkaar uitgezet. Hierin is duidelijk te zien dat M&G bij dalingen van de index (2015 en begin 2016) hard keldert, en daarna weer harder stijgt eind vanaf 2016.

Geografische spreiding

Kijkend naar de geografische verdeling van de onderliggende waarden zien we dat BNY een groter deel van het vermogen in Europa (en vooral in de UK) belegd heeft. Daartegenover heeft M&G wat meer vermogen in Azië, en fors meer vermogen in Canada belegd. Aangezien de Canadese Dollar in 2017 meer gestegen is dan de Britse Pond heeft M&G hier al een voordeel.

Hoe is de verdeling in sectoren?

Kijkend naar de sectorverdeling van de fondsen zijn er ook nog wel wat verschillen.

M&G zit fors meer in cyclische sectoren (die sterker meebewegen met de markt) waaronder Materials (8.7% vs 0%) en Financials (20.8% vs 7.3%) ten opzichte van BNY. Deze positie in Materials maakt een aardig verschil, want deze volledige 8.7% is (in ieder geval op dit moment) belegd in Methanex Corporation, waarvan de koers in 2017 met 22.4% steeg. Dit is op de gehele portefeuille al 2% in 2017.

Daarnaast zit M&G iets zwaarder in Energy dan BNY. BNY zit juist een stuk zwaarder in defensieve consumptiegoederen (23.8% vs 9.4%), en iets zwaarder in vastgoed en nutsbedrijven.

Wat mogen we concluderen?

BNY heeft het fonds wat minder risicovol ingericht dan M&G. In opgaande markten blijven ze hierdoor iets achter op M&G, maar M&G is hierdoor volatieler. De vraag is dus onder andere of we in de komende periode verwachten dat cyclische bedrijven het beter doen (M&G profiteert) of dat de defensievere bedrijven in consumptiegoederen beter zullen presteren (BNY profiteert).

Wij denken dat de lichte underperformance in 2017 dus wel te verklaren valt. Over 3 jaar maken ze in totaal even veel rendement als M&G, en doen ze het beter dan de index, dus dit zijn prima resultaten. Het feit dat ze minder volatiel zijn dan M&G is naar onze mening een positief punt. Dit komt onder andere door het feit dat dit fonds in onze defensievere portefeuilles zit, die in beginsel minder volatiel zijn ingericht. Dat M&G met de investering in Methanex een voltreffer had is mooi voor dat fonds, maar wanneer dit de andere kant op gevallen was had het totale resultaat in 2017 waarschijnlijk weinig gescheeld met BNY.

Wij zijn daarom van mening dat we met het fonds van BNY Mellon nog steeds goed gepositioneerd zijn. Dat dit aandelenfonds wat defensiever is ingericht dan sommige van haar concurrenten kan juist als een voordeel gezien worden in een defensievere portefeuille. We vertrouwen er daarom op dat het fonds het hoge gemiddelde rendement op lange termijn zal kunnen voortzetten.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven