Tech in Trouble

Lees het artikel als PDF

Technologiebedrijven speelden de afgelopen week een hoofdrol op de wereldwijde markten. Het begon met zorgen over privacy bij Facebook, maar de zorgen lijken zich nu breder te ontwikkelen. Hebben we de tech-sector te lang te vrij gelaten? En waar zouden deze zorgen toe kunnen leiden?

Facebook onder vuur…

De zorgen begonnen bij Facebook. Op zaterdag 17 maart werd bekend dat het Britse Cambridge Analytica gegevens van Facebookgebruikers misbruikt had. Cambridge Analytica zou dergelijke informatie misbruikt hebben voor de verkiezingscampagne van Donald Trump en de ‘Leave’ beweging voor de Brexit. Het feit dat Facebook deze gegevens verkocht aan dit soort bedrijven bracht wereldwijd zorgen over de privacy van gebruikers teweeg.

…Maar het probleem is groter

De huidige problemen benadrukken een groter probleem wat al langer speelt. Over de afgelopen jaren hebben de zogenoemde ‘FAANG Stocks’, de grote techbedrijven Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google, enorm veel macht gekregen. Overheden beginnen zich dat steeds meer te realiseren, en zullen hier ongetwijfeld maatregelen voor willen treffen. Zij zullen de macht van deze bedrijven willen beperken. Waarschijnlijk zal dit leiden tot meer regulering, en mogelijk tot de verplichting van deze megabedrijven om onderdelen af te stoten, omdat ze simpelweg te groot worden.

Situatie lijkt veel op die van de bankensector

Wanneer we deze ontwikkelingen zien doet dit ons sterk denken aan wat we een paar jaar geleden al bij de grote banken gezien hebben. De banken hadden simpelweg teveel macht en vrijheid gekregen. Uiteindelijk keerde de publieke opinie zich tegen de banken door discutabele acties en onverantwoordelijk gedrag. De macht van de FAANG bedrijven in combinatie met de huidige privacy issues zouden ook wel eens zo’n reactie kunnen opwekken. De publieke opinie lijken ze inmiddels tegen zich te hebben, en dus lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat autoriteiten het genoeg geweest vinden en ingrijpen.  

Dus wat staat deze bedrijven nu te wachten?

Er zullen de komende tijd ongetwijfeld verhoren van Zuckerberg komen, en mogelijk ook van andere topmannen van techbedrijven. Dit zal niet alleen op Capitol Hill in de VS zijn, maar ook in de UK gezien de betrokkenheid bij de Brexit campagne. Die zullen uitwijzen of Facebook direct schuldig is aan het lekken van de privacygevoelige informatie. Maar ongeacht deze uitspraak zullen deze bedrijven zich moeten opmaken voor meer onderzoeken naar de macht en het handelen van deze bedrijven. Bij de grote banken heeft dit uiteindelijk geleid tot megaboetes en een sterk aangescherpte regelgeving. Of het ook tot dergelijke megaboetes zal komen in de technologiesector valt nog te bezien, maar een strengere regelgeving lijkt in ieder geval waarschijnlijk.

Aangescherpte regelgeving kan ervoor gaan zorgen dat er grenzen gesteld worden aan de groei van deze megabedrijven. Het is niet ondenkbaar dat een bedrijf als Google (Alphabet) of Amazon onderdelen of activiteiten zullen moeten afstoten, zoals destijds ook bij de banken het geval was. Daarnaast zullen er veranderingen moeten plaatsvinden in het verdienmodel van deze bedrijven, met name de Social Media bedrijven als Facebook en Twitter. Wanneer deze bedrijven zorgvuldiger met privacygevoelige informatie moeten omgaan, zullen ze deze niet meer kunnen verkopen aan andere partijen. Dit zal hun inkomsten op dit vlak inperken.

Is het terecht om technologieaandelen te dumpen?

Wat we op dit moment zien is dat niet alleen de direct betrokken bedrijven, maar de hele sector het te verduren heeft op de markt. Echter betekent dit alles niet dat er helemaal geen groei meer te behalen valt in tech. Er zijn nog steeds veelbelovende technologieaandelen, zoals een Adobe of een Adyen (al is die laatste nog niet beursgenoteerd). De hoge waarderingen van techaandelen zijn gebaseerd op een verwachte groeivoet. Bedrijven als Facebook en Twitter zullen in de komende periode wellicht een lagere groei gaan zien, waardoor een daling van het aandeel logisch is. Dat betekent niet dat alle techaandelen hoeven te dalen: wanneer deze partijen hun groeiverwachtingen kunnen handhaven zijn de hoge waarderingen nog steeds gerechtvaardigd.

Effect van FAANG op Mercurius is beperkt

De exposure van Mercurius naar de FAANG aandelen is gelukkig beperkt. Mercurius heeft geen directe posities in deze aandelen, en ook indirect slechts heel beperkt. Om Facebook als voorbeeld te nemen: De fondsen van Henderson Global Technology en het CPR Disruptive Opportunities zitten in onze offensievere portefeuilles, deze hebben kleine posities in Facebook. Om een idee te geven van onze maximale blootstelling: we hebben in Henderson en CPR respectievelijk 3% en 3,5% van het vermogen in de meest offensieve portefeuille belegd. Deze fondsen beleggen op hun beurt voor respectievelijk 6,59% en 2,52% in Facebook, wat de totale blootstelling in onze meest offensieve portefeuille op 0,29% brengt.

In deze periode zullen de portefeuilles van Mercurius daarom relatief weinig beïnvloed worden door dit verhaal, om dat we in de FAANG aandelen zijn onderwogen ten opzichte van de benchmark.

JA! GRAAG ONTVANG IK DE VISIE UPDATES

Scroll naar boven