FED in Focus

Monetaire beleidsmakers onder het vergrootglas?

13-04-2019 – Meer dan ooit staan centrale bankiers in de schijnwerpers. De voorzitter van de FED, Jerome Powell, staat onder voortdurende kritiek van President Trump, die een ruimer monetair beleid eist. Kan de Fed de druk weerstaan en een onafhankelijke rol waarborgen?  

Independent…

Na diens benoeming in februari 2018 ging het snel bergafwaarts met de relatie tussen Trump en Powell. Trump liet publieke zijn ongenoegen over het door Powell en de FED gevoerde beleid blijken. Hoogst ongebruikelijk want de FED opereert los van elke politieke invloed. De FED-voorzitter wordt wel door de President benoemd, maar ontslag door de President is slechts onder zeer zwaarwegende omstandigheden mogelijk. En daarvan is geen sprake. Powell blijft dus tot het eind van zijn termijn als voorzitter in 2022. Op 4 januari 2019 gaf Powell zijn belangrijkste speech tot dusver. Geflankeerd door zijn voorgangers Bernanke en Yellen, gaf hij aan geen gehoor te zullen geven als Trump hem zou vragen om zijn functie neer te leggen. Daarnaast onderstreepte hij dat de FED onafhankelijk zal opereren. Slechts te sturen door de markt en economische data, niet door Trump…     

…en data dependent…

De data dependence, of afhankelijkheid van de data van de financiële markt is interessant. In de afgelopen maanden is de data verstoord door enerzijds de overheidssluiting in de VS en anderzijds het extreme winterweer. De FED stelt zich op het punt dat de rente zowel omhoog als omlaag zou kunnen gaan, afhankelijk van de data, zo bleek uit de eerder deze week gepubliceerde notulen van de FED-vergadering in maart. Het stoppen van het afbouwen van de opkoopprogramma’s staat dus niet in beton gegoten.

…terwijl Trump via de achterdeur invloed probeert te krijgen…

Trump lijkt zijn pogingen om Powell direct te vervangen te hebben gestaakt. Hij heeft aangegeven zich erbij neer te leggen dat hij het voorlopig met Powell moet doen. Maar dat houdt niet in dat Trump zijn pogingen om invloed te krijgen op lange termijn heeft gestaakt. In de afgelopen week riep de Amerikaanse president opnieuw op om het opkoopprogramma te herstarten en de rente te verlagen. Economisch adviseur Larry Kudlow riep openlijk op om de rente met 0,5% te verlagen. Zeer ongebruikelijk, maar goed, helaas wel gebruikelijk binnen de regering Trump…

…en Nepotisme bij de FED te introduceren.  

Met de nominatie van Trump loyalisten Stephen Moore en Herman Cain maakt Trump zich schuldig aan nepotisme, ofwel vriendjespolitiek. Herman Cain heeft na lang zoeken nog enige werkervaring die aansluit bij de werkzaamheden van de FED, maar dat is in het cv van de voormalige campagneadviseur van Trump niet terug te vinden. Indien Trump die benoeming erdoor zou krijgen, dan is de volgende stap dat deze loyalisten vanuit de Board of Governors het beleid zouden beïnvloeden en mogelijk Powell in 2022 zouden opvolgen.

Een dergelijk scenario zou rampzalige gevolgen hebben voor het vertrouwen van de financiële wereld in de FED.  

De senaat blokkeert…

Gelukkig doorzien meerdere republikeinse senatoren de pogingen van Trump en hebben al aangegeven tegen de benoemingen te zullen stemmen. Daarmee lijkt The Donald niet de benodigde meerderheid te krijgen voor een succesvolle nominatie. Trump heeft nu maar 49 senatoren die voor kunnen stemmen terwijl hij er 51 nodig heeft in de 100 zetels sterke senaat.

…maar of Trump capituleert?

Deze poging lijkt dus te floppen voor Trump, maar het simpele feit dat hij het blijft proberen is zeer zorgelijk. Zijn continue opmerkingen over het te voeren beleid zouden de indruk kunnen wekken dat de FED zich laat beïnvloeden door Trump. In de notulen van de vergadering van maart, voor de laatste ronde van opmerkingen van Trump, wordt geschreven dat de FED naast een renteverhoging, ook geen verlaging uit. Trump zal zo’n verlaging aan zichzelf toeschrijven, en hoewel onterecht, de schijn wekken dat de FED naar zijn pijpen danst. Daarmee wordt een belangrijk instituut ten onrechte getrumpitiseert. In de komende periode zullen rekening moeten blijven houden met hernieuwde schermutselingen tussen Trump en Powell. Als Trump in 2020 herkozen wordt, kan hij in 2022 een opvolger aanwijzen voor Powell, dat zou dan verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Laten we hopen dat Trump onsuccesvol blijft.

Scroll naar boven