Corona! Wat zijn de blijvende gevolgen?

Kunt u het zich nog herinneren? De protesterende boeren met hun tractoren op het Malieveld. Het lijkt kort geleden, maar het was toch al ruim voordat we allemaal door Corona gegijzeld zijn. De bij-effecten van de lockdowns door Corona over de hele wereld hebben verrassenderwijs geleid tot véél minder CO2 uitstoot en daarmee is er een interessante analogie ontstaan tussen de gevolgen van de pandemie en het klimaat. En daarin schuilt ook het antwoord op de vraag: Corona! Wat zijn de blijvende gevolgen?

Die gevolgen zijn vooral veel minder reizen, vervoeren en de versnelde adoptie van nieuwe technologie in onze manier van werken en communiceren. In onze beleggingen hebben we daarop ingespeeld door energiebedrijven en financials sterk te onderwegen en meer in te zetten op gezondheidszorg en technologie. Dat heeft in het 2e kwartaal bijgedragen aan een zeer sterk herstel van de portefeuilles. De vraag dringt zich nu op, hoe verder? Blijft de energiesector moeilijk en tekent zich geen hype af in de hard groeiende Tech sector?

Blijvende veranderingen van ons gedrag

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zullen er structureel dingen moeten veranderen. In de economie, het bedrijfsleven maar ook in ons gedrag. Veranderingen die nu deels door Corona onbedoeld hebben plaatsgevonden. Maar dat moet verder ontwikkelen en blijvend veranderen, niet terug naar hoe het was vóór Corona. Dat brengt allerlei risico’s met zich mee voor burgers, bedrijven en de politiek. Nederland wil in 2030 al 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 en in 2050 moet dat zelfs 95% zijn. Dat betekent dat bedrijven zich nu al moeten inzetten om de uitstoot structureel te verminderen. Wie dat niet doet lijdt ernstige reputatieschade.

De Energiesector (oliesector/mijnbouw) kan ernstig in de problemen komen. De OPEC denkt nu al na over wat het zal betekenen als de totale vraag naar fossiele brandstoffen verdwijnt of veel langer op een laag niveau blijft. Om de doelstellingen van Parijs te halen mogen de huidige voorraden olie, kolen en gas niet meer gebruikt worden. In de oliesector gaat het dan om olie die nog in de grond zit, in de mijnbouwsector om nog te delven grondstoffen. De waardering van deze bedrijven is echter mede gebaseerd op deze voorraden. Dat geldt voor hun balans en dus ook voor hun financiering. Mocht de markt de schuldenpositie van deze bedrijven opnieuw gaan waarderen dan zal dat grote gevolgen hebben.

Minder CO2 uitstoot

Grote vastgoedbedrijven moeten hun panden CO2-neutraal maken. Ook hier kan, als dat niet lukt, reputatieschade ontstaan. Ook landbouw en zware industrie moet verder gaan investeren om minder CO2 uit te stoten.

Financials hebben het lastig

Dat geldt ook voor de banken die leningen hebben uitstaan aan deze bedrijven. Daarnaast zal de verzenkringswereld directe gevolgen ondervinden van extreme weersomstandigheden, natuurrampen en global warming. Verwacht wordt dat schades door weersomstandigheden alleen maar zullen toenemen. Wanneer de schade voor rekening van de burger of de overheid komt, komt de rekening uiteindelijk ook bij de banken terecht.

Wat zijn de kansen?

Mooie voorbeelden van bedrijven die zich aanpassen zijn er zeker. Het Deense Dong bijvoorbeeld is bekend van het bouwen en ontwikkelen van onze offshore windmolenparken in de Noordzee. Vroeger was het een klassiek energiebedrijf, Dong stond voor Danish Oil en Natural Gas. Het bedrijf heeft alle fossiele activiteiten afgestoten en is zich volledig gaan richten op schone energievormen. Daar hoorde ook een nieuwe naam bij ‘Orsted’, naar een Deense wetenschapper uit de 18e eeuw. Het bedrijf en het aandeel doen het erg goed. Mercurius heeft voor haar relaties positie in dit prachtige bedrijf.

Een ander voorbeeld uit de portefeuille is Umicore, dat van oorspronkelijk een mijnbouwbedrijf veranderd is in een zeer duurzaam materiaal- technologies- en recyclingbedrijf (zie onze nieuwsbrief van 20 juni)

Vaccin, en dan?

Kortom, als er een vaccin tegen Corona komt zullen we weer meer bewegingsvrijheid krijgen. Maar de positieve effecten van Corona zullen we moeten koesteren om de noodzakelijk doelstellingen van Parijs en daarmee de wereld te behalen.  Schone energie en duurzaamheid zullen een enorme ontwikkeling gaan doormaken. En daaraan gekoppeld technologie om slimmer met energie en ecologie om te gaan.  Big data, robotisering, kunstmatige intelligentie zullen elkaar verder versterken en sterk groeien en dat is hard nodig.

Voor ons is dit een belangrijke koers voor de beleggingsportefeuille.

Scroll naar boven