Vecht met de tijger, pak het goud!

De voortdurende transformatie van de Chinese economie heeft ook effect op het beleggingsbeleid van het GAM China Evolution Equity-fonds. \’Common prosperity\’ is de nieuwe heilige graal voor de Chinezen. Om die collectieve voorspoed te bereiken moest de overheid eerst de levensstandaard van de armen opkrikken. En dat heeft gewerkt. Al maken de regelmatige aanscherpingen van de regering het er voor buitenlandse beleggers niet altijd makkelijker op.

\"\"

Sinds de jaren \’50 van de vorige eeuw veranderde het politieke systeem vanuit de Communistische Partij ingrijpend, van puur communistisch naar grotendeels kapitalistisch. Het laat zien dat het regime zich altijd weet aan te passen. Uit een studie van Harvard University blijkt een bevolkingstevredenheid van 80%, een niet geringe steun in de rug. In 1999 bedroeg het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in China zo’n $1.000 per jaar, inmiddels is dat zeker het tienvoudige.

In de loop van de geschiedenis heeft China altijd gefloreerd onder sterk leiderschap, al maakt die afhankelijkheid ook kwetsbaar. De veranderingen in China gaan snel en toekomstige ontwikkelingen zijn lastig te voorspellen, al biedt het ontwikkelplan van het land enig houvast. Het éénpartijsysteem maakt het relatief eenvoudig om langetermijnplannen te ontwikkelen. De verhouding tussen de overheid en de bevolking is als een ouder-kindrelatie: de overheid verwacht dat de bevolking zich gedraagt en de bevolking verwacht bescherming van de overheid.

\"\"
Beeld: GAM

Duimschroeven aandraaien

Die wat bevoogdende instelling betekent ook dat de overheid met enige regelmaat de duimschroeven aandraait, zowel moreel als financieel. Dat gebeurde in 2015 met de aandelenmarkt, in 2017 met het beperken van de gaming-mogelijkheden voor de jeugd en onlangs nog met de regulering rond de huizenmarkt. Deze aanscherping leidt doorgaans tot enige onrust bij buitenlandse beleggers, tot dalende investeringen en meer uitstroom van kapitaal. Maar na een vertraging van de economische groei laat de overheid doorgaans de teugels wat vieren en begint de economie weer aan te trekken.

De verwachting is dat dit beleid volgend jaar weer zijn vruchten afwerpt, waardoor ook de rendementen fors zullen stijgen. De vooruitzichten voor de portefeuille van GAM China Evolution Equity voor de komende 12 maanden zijn dan ook gunstig. Ook na de grote correctie van maart kwam het jaarlijkse rendement uit op 12,7%, daarvóór bedroeg het zelfs 20%. Voor het komende jaar verwacht fondsmanager Jian Shi Cortesi een rendement van minimaal 15%, als de cyclus weer in rustig vaarwater terechtkomt. Veel hangt natuurlijk ook af van de verdere ontwikkeling van de coronacrisis.

Vechten met de tijger

Het GAM China Evolution Equity-fonds richt zich nadrukkelijk op de voortdurende transformatie van de Chinese economie. Na de Covid-correctie in maart 2020 wist het fonds zich behoorlijk snel te herstellen. En na de aankondiging van de ban op fossiele brandstoffen in november voegde het op grote schaal renewables toe aan de portefeuille – en die presteerden ruimschoots naar behoren.

In het eerste kwartaal van dit jaar schrapte GAM China Evolution meerdere dure groeiposities en voegde het juist defensieve posities toe. De verschuiving richting hernieuwbare energie resulteerde in meer posities in zonne-energie, windturbines, elektrisch vervoer en waterkrachtcentrales. De laatste maanden werd de protefeuille weer offensiever. En niet zonder reden: als de markt zich zorgen begint te maken en het risico hoog is, is het instinct om de kooi te sluiten en weg te rennen. Maar soms loont het omgekeerde: spring in de kooi, vecht met de tijger en pak het goud!

\"\"

GAM China Evolution Equity concentreert zich op posities met een langetermijngroei. Dat betekent dat het fonds energie, de nutssector en telecom grotendeels links laat liggen. Per 30 september 2021 bestaat 29,9% van de netto vermogenswaarde van de portefeuille uit duurzame consumptiegoederen. Communicatiediensten zijn met 21,5% een goede tweede, gevolgd door financials (10,5%), industrie (9,0%) en informatietechnologie (7,8%).

Winnaars van de toekomst

Het fonds zoekt nadrukkelijk en actief naar de winnaars van de toekomst. De voortdurende uitdaging is om deze succesnummers te ontdekken voordat anderen ze zien. Een belangrijk criterium zijn enthousiaste gebruikers, een kenmerk dat veel beleggers nog al eens willen onderschatten. Bedrijven als Starbucks, Apple en Tesla delen één cruciale factor: een trouwe schare fans. Die enthousiaste achterban zorgt voor een stevige merkkracht, en die gaat hand in hand met een duurzame groei.

* Dit stuk vormt geen aankoopaanbeveling.

Scroll naar boven