Rendement augustus 2022

De Amerikaanse banenmarkt is aanhoudend sterk, inmiddels zijn er twee openstaande vacatures per werkloze. Ook is het Amerikaanse consumentenvertrouwen toegenomen. De moeilijkheden doen zich voornamelijk voor in Europa, waar een energiecrisis, dalende koopkracht en stikstofproblematiek aan de orde van de dag zijn. De AEX is in mineur, met een daling van 8,5%, en deze trend verspreidt zich over Europa. Als gevolg daarvan heeft de dollar de euro ingehaald. Ook zijn er nieuwe geopolitieke spanningen rond Taiwan, na een bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hoe sluiten de portefeuilles van Mercurius de maand augustus af?

\"\"

Het dichtdraaien van de Russische gaskraan van Nord Stream 1 heeft de Europese prijs nog verder omhoog geduwd. De reden hiervoor is volgens Gazprom onderhoud, maar daar is een grote kanttekening bij te plaatsen. Het sluiten van de gastoevoer heeft grote negatieve gevolgen voor de – voornamelijk Duitse – economische groei. Indien er nog twijfel was, maakt Poetin gebruik van de gaskraan als reactie op de militaire steun aan Oekraïne.

Duitsland heeft de gasvoorraden inmiddels met 92% gevuld en Nederland met meer dan 80%. Analisten voorspellen dat dit niet voldoende zal zijn om de winter door te komen. De Europese Unie overweegt een prijsplafond in te stellen, om zich te weren tegen de invloed van Poetin.

\"\"

Over de markt in zijn geheel beginnen de gevolgen van inflatie steeds zichtbaarder te worden. In de strijd tegen de prijsstijging pretendeert Christine Lagarde, president van de ECB, niet te aarzelen om de nodige stappen te nemen. Als reactie op de zwakke euro en hoge inflatie heeft de ECB een renteverhoging aangekondigd van 75 basispunten. Voorlopig zal het rentetarief het enige middel zijn om het inflatiespook terug in de fles te krijgen. Maar Lagarde sluit het afbouwen van de portefeuille in bedrijfs- en staatsobligaties niet uit.

.
\"\"

Prinsjesdag is in aantocht en het kabinet is daarom druk in de weer met de begroting. De coalitie heeft tot het eind van augustus nog tot in de avonduren overlegd over een pakket waar inmiddels overeenstemming over is. De details zijn nog niet bekend, maar er lijkt onderlinge consensus te zijn. Het hoofdzakelijke thema gaat koopkrachtherstel worden. De kosten hiervoor zullen verdeeld worden over de meevallers op de begroting en een belastingverhoging voor vermogenden. De specifieke getallen worden gepresenteerd op 20 september.

\"\"

Ten slotte is de groeiverwachting voor China naar beneden bijgesteld. Waar voorheen nog grote groei werd verwacht, houden problemen aan. De geopolitieke spanningen tussen China en Taiwan, het zero tolerance-beleid omtrent corona en de vastgoedcrisis zijn reden voor zorgen. Het is niet ondenkbaar dat de VS investeringen in Chinese techbedrijven verder beperkt. Zo werd chipproducent Nvidia bevolen om geen chips aan China te verkopen. Deze onzekerheden – en voornamelijk de geopolitieke spanningen – raken de Chinese munt.

\"\"

Rendement:

\"\"

Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (na aftrek van alle directe en indirecte kosten. En tevens gebaseerd op een beheerfee van 1% ex btw.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Scroll naar boven